Loading...

Sindet

Sindet er forbundet med energicentrene i kroppen og kan deles ind i tre aspekter; det positive sind, det negative sind og det neutrale sind. Når de tre aspekter af sindet er i balance, er vi frie til at opleve sand glæde og samhørighed. Så kan vi interagere positivt og kontruktivt med andre mennesker, udtrykke os selv og vores meninger og vi oplever, at vi er værdifulde for fællesskabet. Vi finder ro og glæde ved at være dem vi er og hviler i os selv.

Det tredelte sind

Inden for kundalini yogaen taler vi om en tredeling af sindet. Lad os prøve at se lidt på hvordan højre og venstre hjernehalvdel hver især repræsenterer forskellige bevidstheder. 

 

Venstre hjernehalvdel

"Den logiske hjerne" 

 Højre hjernehalvdel

"Den kreative hjerne"

 • Styrer højre side af kroppen
 • Bruger logik
 • Detaljeorienteret
 • Ord og sprog
 • Nutid og fortid
 • Matematik og forskning
 • Viden
 • Kender tings navn
 • Analytisk
 • Laver strategier
 • Praktisk
 • Styrer venstre side af kroppen
 • Bruger følelser
 • Helhedsorienteret
 • Billeddannelse
 • Nutid og fremtid
 • Filosofi og kunst
 • Tro
 • Kender tings funktion
 • Fantasifuld
 • Ser muligheder
 • Impulsiv 

Kilde: Dysleksii-fokus.dk

Højre hjernehalvdel

Arbejder hovedsageligt med helhed og intuition og kaldes den kreative hjernehalvdel. Dette klassificerer også det positive sind. det positive sind siger altid ja, og leder altid efter mulighederne. Et overdrevet positivt sind kan føre til naivitet og til unødvendige nederlag og problemer.

Venstre hjernehalvdel

Arbejder med logik og er detaljeorienteret. Ser vi på det negative sind, så er det klassificeret ved at være den del af sindet, som stiller spørgsmål ved tingene. Som ser på hvor de kan være fare og som deler tingene op i afgrænsede størrelser. dette svarer til venstre hjernehalvdels funktion. 

Integration mellem de to hjernehalvdele

Det neutrale sind er en integration af det positive og det negative sind, højre og venstre hjernehalvdel. Når vores bevidsthed er forankret i det neutrale sind, er vi både i stand til at analysere og tænke kreativt, strukturere og tænke nyt, hvilket er det optimale.

Det negative sind

Det negative sind

Det negative sind er den del af sindet, som når det er i balance, giver os evnen til at stille kritiske og undersøgende spørgsmål. Til at analysere og vurdere det vi står over for. Men hvis det ikke er i balance, og det ikke er i samspil med det neutrale sind, så kommer det i stedet til at skabe konstante negative tanker om os selv og vores omgivelser. Hele verden opleves gennem begrænsninger og problemer.

Det negative sind bringes i balance gennem NIYAMAS som er etiske og moralske discipliner i forhold til ens interne selvopfattelse og gennem YAMAS som definerer en række begrænsninger i forhold til hvordan man forholder sig til sine omgivelser. De kan minde lidt om bibelens 10 bud og forsøger at definere et værdisæt, som vi som mennesker bør forsøge at leve efter.

De fem NIYAMAS kort fortalt:

 1. Shaucha (renhed) - Renhed i tanke, tale og krop.

 2. Santosha (tilfredshed) - Tilfredshed og taknemmelighed med det man har.

 3. Tapas (renselse, iver) - Målrettethed, vilje til at udføre sin praksis, renselse.

 4. Svadhyaya (studie) - Refleksion over livet, viljen til at lære nyt og udvide sin opfattelse af sig selv og verden.

 5. Ishvara pranidhana (hengivenhed, overgivelse) - Tro, dedikation at man helliger sig sin praksis og hengivenhed til en universel bevidsthed, noget større end én selv.

De fem YAMAS er kortfortalt:

 1. Ahimsa (ikke-voldighed) - Medfølelse, tålmodighed og kærlighed til andre. Grunden til at mange der praktiserer yoga bliver vegetarer. Ikke voldighed, hvor man ikke skader andre, hverken mennekser eller dyr i ord eller handling.

 2. Satya (ærlighed) - At tale sandt, tilgivelse, ikke fordømme andre, tage ansvar for sine egne følelser, hensynsfuld og kærlig kommunikation, at man viser sit sande jeg. Ærlighed over for sig selv og andre.

 3. Asteya (ikke stjæle) - Den rette brug af resourcer omfatter også at man ikke stjæler fra jorden, eller stjæler andre menneskers energi gennem misundelse og undertrykkelse, giver slip på jalousi og udvikler en følelse af at have nok som det er. 

 4. Brahmacharya (sansekontrol) - At man kan kanalisere sine følelser hensigtsmæssigt og styre sit temperament og sit begær.

 5. Aparigraha (ikke-besiidertrang) - At kunne nøjes med det mest nødvendige og ikke har besiddertrang hverken over mennesker eller materielle ting. 

Det positive sind

Det positive sind er det aspekt af sindet som, når det er i balance finder løsninger, ser muligheder og tænker kreativt og abstrakt. Men hvis det ikke er i balance bliver man måske naiv og et let offer som andre udnytter og man er ikke god til at passe på sig selv og være realistisk.

Det positive sind bringes i balance gennem Asanas, de fysiske yogastillinger samt vejrtrækningsøvelser, Pranayam. Det er disse to elementer, som de fleste kender som “yoga” og nok også den mest håndgribelige del af yogaen, da det er meget meget konkret vi udfører med kroppen. Der findes rigtigt mange forskellige asanas. De mest kendte er nok strækøvelserne, hovedstand og forskellige vrid af kroppen, men der er også en lang række mere rytmiske og dynamiske øvelser med masser af bevægelse. Vejrtrækningen er forbundet med vores optagelse af det vi i yoga forstår som prana eller selve livsenergien. livsenergien bevæger sig i kroppen gennem forskellige energibaner, og mange fysiske og psykiske ubalancer kan kædes sammen med blokeringer i livsenergiens frie strøm gennem kroppen. Desuden fungerer fokus på vejrtrækningen som en bro ind til vores indre og til sjælen. Når vi fokuserer på åndedrættet er vi tilstede i nuet og får adgang til de indre dybere lag af os selv, hvor vi kan mærke efter.

Det neutrale sind

Det neutrale sind opvejer indtryk fra det negative og det positive sind mod hinanden og ser det hele lidt ude fra uden at lade sig rive med. Det er væsenligt at udvikle det neutrasind Det neutrale sind i forhold til at have mental klarhed og overblik og til at kunne handle uselvisk og med hensyn for sig selv og andre mennesker.

Det neutrale sind bringes i balance gennem:

 • Samadhi, vækkelse og fordybelse i ånden
 • Dhyana, dyb meditation
 • Dharana, koncentration på ét punkt
 • Prathyhar, synkronisering af tanker og sanser.

Det er typisk disse 4 elementer vi har i spil under meditation og chanting. I meditationen sigter vi mod at føle os dybt forbundne med vores egen højere bevidsthed og det store hele gennem den dybe meditation, hvor vi fokuserer på ét punkt, typisk det tredje øje og hvor vi øver os i at bringe tankerne til ro og lukke af for vores sanser.

Generelt kan man sige, at yoga er et redskab til at styrke kroppen, skabe ro og balance og løfte sin bevidsthed.

Det ubevidste sind

Når vi arbejder med meditation over længere tid, og gentager samme meditation hver dag i f.eks. 40 dage eller mere, så er det i høj grad det ubevidste sind vi beskæftiger os med. Meditation har bla. til formål at rydde op i og rense underbevidstheden. Underbevidstheden er lige som en harddisk hvor alle vores tidligere oplevelser og erfaringer bliver lagret. Her eksisterer et hav af smertefulde erfaringer, som har dannet sine egne trossætninger, som bliver til begrænsninger og negative overbevisninger hvis ikke vi reglmæssigt sørger for at få ryddet op og få renset ud.

Det vil ofte være sådan, at arbejder man intenst med en meditation over længere tid, så vil man opleve at der kommer ting “op til overfladen” som man må forholde sig til og give slip på. Her bør man fortsætte meditationen og have tillid til processen og koncentrere sig om at give slip. Efter 40 dage har vi brudt et gammelt mønster og fortsætter vi 90 dage bekræfter vi det nye positive mønster. Efter 120 dage er det nye mønster en intregreret del af hvem vi er. Tænk blot på hvis du f.eks. skal stoppe med at ryge. De første 40 dage er svære efter 3 måneder er det blevet lettere og efter et halvt år føler man sig måske endelig som en ikke ryger. Men det tager faktisk 1000 dage før vi virkeligt mestrer en ny vane. Så 1000 dages rygestop og du begynder ikke igen!