Loading...

Fast meditationspraksis

Inden du går videre her på siden, vil vi anbefale dig først at studer siden:

Ændring af vores bevidsthed

Ændring i hjernens kemi betyder en ændring af vores bevidsthed. Vi bliver i stand til at bryde gamle og fastlåste mønstre, se verden gennem nye øjne og få nye perspektiver, som ændrer vores opfattelse af os selv og livet omkring os fuldkomment.

Når vi taler om at højne bevidstheden, betyder det at hjernens kemiske sammensætning sætter os i stand til at se og opleve ting ud fra et større perspektiv. Det vi før forstod baseret på fordomme og kategoriserede i fastlåste kasser og overbevisninger, bliver vi nu pludselig i stand til at forstå ud fra en dybere indsigt om, hvad der ligger bag tingene. Vi ser pludselig et andet menneskes smerte bag hans opførsel osv.

Chante mantra vs ubevidste begrænsninger og positive bekræftelser

Det at chante mantras højt eller mentalt, er en måde bevidst at gå ind og ændre på sindet. Lydvibrationerne i mantraet påvirker hypothalamus, som går ind og påvirker signalvæskernes sammensætning i hjernen, hvilket igen påvirker alle dele af vores bevidsthed og evne til at opfange og afkode signaler fra vores sanser.

Du gør det hele tiden. Ubevidst. Vi har nemlig alle en række ubevidste mantraer vi afspiller igen og igen i vores bevidste eller ubevidste tanker. Mange mennesker går f.eks. rundt og føler sig værdiløse. De kører et mantra i deres ubevidste sind som fortæller dem, at de ikke er vigtige, ikke fortjener lykke og medgang, at de ingen værdi har for andre mennesker. Et andet almindeligt mantra er: "Jeg kan ikke" eller "Jeg tør ikke".

De negative bevidtse eller ubevidste mantraer vi kører automatisk i vores sind kaldes også begrænsninger. Rigtig mange mennesker lever næsten udelukket deres liv gennem begrænsninger, men du kan vælge at skifte de negative begrænsninger ud med nye og positive bekræftelser. Det er der heldigvis også rigtig mange mennesker, der har fået øje på og er begyndt at praktisere. De vælger måske at tale til sig selv i spejlet om morgenen: "Du er smuk. Du kan godt. Du er værdifuld".

Mantra ligner sidstnævnte, men fungerer en anelse mere abstrakt og er om muligt endnu mere kraftfulde, da de går ind og påvirker sindet bredere og dybere end de konkretformulerede positive bekræftelser. Når du siger en positiv bekræftelse, så følger visheden om den negative modsætning som regel med. De er på en måde den positive side af en dualitet. Mantra eksisterer uden for dualitet og sætter dig i direkte forbindelse et enkelt punkt hvorigennem uendelighedens harmoni opstår. Ja det bliver altså lidt abstrakt, og i virkeligheden kan man ikke sige andet, end at det skal prøves. Først da forstår du.

Skift til en gladere sang

Følelsesmæssige tilstande som glæde, sorg, fortrydelse eller lykkefølelse er reelt vibrationer i sindet. Disse vibrationer bestemmer hvilket program vi kører i sindet, hvilken historie vi fortæller os selv om hvem vi er, og om vores muligheder og begrænsninger i tilværelsen, og hvad vi sender ud til andre. Ved hjælp af chanting af mantra kan vi vælge at gå ind og ændre på disse programmeringer. Vi bestemmer selv. Er du træt af at køre i den samme rille i pladen, som er stoppet ved en sørgelig sang, der ikke var den du oprindeligt ønskede for dit liv? Så vælg en anden virkelighed og tag styringen og gå ind og juster dit vibrationsniveau. Du vælger selv.

Virkningen er i vibrationen

Når vi chanter et mantra vækker vi de positive kræfter der ligger i det specifikke mantra. Det ligger i selve lydvibrationen for mantraet. Det betyder intet om du forstår ordene eller ej. Vi benytter bevidst en abstrakt lyd, som ikke vækker de associationer i hjernen. Virkningen er i selve vibrationen, kvaliteten af lyden.

 Ændring af vaner og mønstre i hjernen 

Det tager 40 dage at bryde en gammel vane.
Det tager 90 dage at etablerer den nye positive vane.
Det tager 120 dage at integrere den nye vane dybt i vores psyke.
Efter 1.000 dage er du mester i den nye vane.

 

Vanernes magt

Når vi har svært ved at bryde med gamle vaner og mønstre, så handler det om, at vi desværre er blevet mestre i mange af disse mønstre. Tag f.eks. vores negative overbevisninger. Det er bevidste eller ofte, ubevidste, trosætninger, der ligger som en dyb programering i sindet. Ting vi bekræfter og tror på hver dag, og har måske gjort det hele livet eller en stor del af livet. Langt over de 1000 dage, det tager at bliver mester.

Det vil sige, at vi er mester, og har sort bælte i en lang række ting, som ikke er positove for os. Og når vi vil til at ændre på disse vaner og mønstre, er det MEGET svært. Det kan faltisk kun lade sig gøre ved at træne nye synapser i hjernen. Nye forbindelser, mønstre i vores hjerne, som kan erstatte og hjælpe os med at opbryde de gamle bindinger.

Det er det vi arbejder med i en fast meditationspraksis.

40 dages meditation

Det første niveau i den daglige praksis er 40 dages meditation. Det er den tid det tager at bryde et gammelt mønster i hjernen op. Visuelt kan du se det som et blokernde mønster i hjernen der er som en firkant. I firkanten kører energierne homolateralt. uden at krydse hinanden. For at få balance, skal vores energier køre i 8 talsformede kredsløb og altså krydse hinanden. Så vi bryder blokkeringen ved at skabe en ny forbindelse på tværs.

Ved at meditere dagligt i 40 dage, genskaber vi det naturlige energi flow og bryder blokkeringer i specifikke områder berørt af netop den enkelte meditation. Det kan vi kalde første virkning af meditationen, og det er typisk den de fleste udøvere sigter imod.

 

Intentionen og den daglige journal

Det anbefales at føre journal, eller dagbog som led i din daglige praksis. Det er her du fører justits med din intention bag meditationen. Intentionen er retningsgivende og dirgerer bevidstheden og energien til et specifikt område. Og det er her du kan målrette hvilken blokkering du ønsker at opløse med meditationen. 

Når du sidder og udfører meditation, skal du ikke samtidig fokusere på den vane du vil bryde. Du skal blot fokusere som beskrevet i meditationen. Men intentionen fører du sideløbende i din journal. Her noterer du som overskrift hvilken dag du er nået til:

"Dag 1 - Kirtan kriya"

Her efter noterer du hvad der falder dig relevant. Se dig selv som iagttageren. Observer dine tanker, følelser, idéer osv. i perioden.

Hvornår på dagnen?

Yogierne anbefaler os at praktisere i amrit vela, timen lige inde solopgang. Her har vi adgang til at oplade mest energi. Men når det er sagt, så spiller hverdagen praktiske indretning jo en stor rolle. Så prøv om du kan vælge et fast tidspunkt hver dag til at meditere. På den måde husker du bedst din meditation.

Hvis jeg glemmer en dag

Virkningen fortager sig, hvis du glemmer en dag. Jeg tænker det lidt som præventions beskyttelses evne. Glemmer du en dag tidligt i perioden er det bare forfra, og du har brudt rytmen. Er det senere i perioden, så lav din meditation så snart du husker det. Har du glemt mere end én dag, så har du brudt rytmen. Sker det mere end en enkelt gang at du glemmer, så vil jeg også vælge at starte forfra. Men i sidste ende er det din afgørelse, om du føler at du kan holde rytmen.

Hvilken meditation skal jeg vælge?

Det er altid svært at vælge et sted at starte. Det vigtigste er at starte. Tag et skridt og kom igang. uanset hvad du vælger er der noget godt at hente. De meditationer som vi har mest brug for kan også volde os stor udfordring og vi kan have modstand imod dem. Hav det med i dine overvejelser, hvis du har lyst til at give op. Bliv ved. Det er på den anden side af modstanden de store gevinster venter.